Hoạt động liên tục và trơn tru của tủ vi khí hậu ( tủ lão hóa cấp tốc) là điều kiện tiên quyết để làm các thử nghiệm độ ổn định của sản phẩm trong thời gian dài theo tiêu chuẩn ICH. Hoặc thử nghiệm mẫu theo thời gian thực trong nhiều tháng hoặc nhiều năm

Những giải pháp kỹ thuật nào hiện nay có thể đảm bảo sự đáng tin cậy khi hoạt động liên tục?

Những yếu tố nào bạn nên đặc biệt chú ý và những lợi thế và bất lợi là gì?

Hướng dẫn này cung cấp câu trả lời cho người sử dụng, thông qua 6 chủ đề sau:

  1. Vùng khí hậu
  2. Dòng khí
  3. Nước cho bộ tạo ẩm
  4. Ánh sáng
  5. Sự hoạt động liên tục
  6. Lập trình và tài liệu

Point 4: Ánh sáng

Đối với các thử nghiệm khả năng quang hóa theo ICH Q1B, nguồn sáng, mức độ chiếu sáng và các loại cảm biến ( cảm biến phẳng và cảm biến hình cầu) đều có tầm quan trọng quyết định.

Các nguồn sáng và mức độ chiếu sáng trên được chỉ định chính xác thời gian kiểm tra. Ánh sáng khả kiến (VIS trong tiêu chuẩn ISO 10977 (1993)) phải đạt thời gian phơi sáng ít nhất 1,2 triệu lux giờ và gần tia cực tím (320nm đến 400nm) phải ít nhất 200 Wh/m2.

Điều quan trọng là khoảng cách để đạt cường độ chiếu sáng được chỉ định bởi nhà sản xuất, ví dụ: VIS 8,750 lx hoặc UVA 1,1 W/m2. Khoảng cách đến nguồn sáng càng lớn, cường độ chiếu sáng càng thấp và thời gian phơi sáng càng lâu.

 

Hệ thống đo đạc được mô tả trong hướng dẫn của ICH Q1B. Đối với cảm biến phẳng thì sự quang hóa bị ảnh hưởng bởi chất lỏng bên trong ống thủy tinh.

Các cảm biến hình cầu trong tủ lão hóa cấp tốc là hệ thống đo lường tốt nhất, tức là cảm biến có thể  đánh giá chính xác các tia tới ở góc thẳng đứng hay các tia góc ở cùng mức độ cảm biến. Do đó, chúng đặc biệt thích hợp để đo cường độ chiếu sáng cho các mẫu trong buồng tủ vi khí hậu cần độ chiếu sáng chính xác để thực hiện kiểm tra. Ví dụ như: bao bì.. Cảm biến hình cầu còn đo lượng ánh sáng thực tế, trong khi cảm biến phẳng chúng ta cần phải tính toán lượng ánh sáng tới cho bề mặt cảm biến.

Nguồn Binder

http://hoaviet.vn/product-category/binder-duc/tu-vi-khi-hau/

http://hoaviet.vn/product-category/binder-duc/tu-soc-nhiet/

6 điểm quan trọng khách hàng nên xem xét khi mua tủ vi khí hậu (Tủ lão hóa cấp tốc) – Point 5